Speciální práce při úpravách průmyslových objektů

 

Dlouholetou spoluprací s projekční a inženýrskou firmou PEEM s.r.o. jsme získali bohaté zkušenosti s nejrůznějšími pracemi v průmyslových objektech, počínaje základy, přes sanace betonů, ocelové konstrukce až po zvyšování únosnosti nosných k-cí hal. Tyto zkušenosti jsou základem pro schopnost naší firmy poradit si s nestandardními technickými řešeními i ve velmi složitých výrobních podmínkách. Práce běžně provádíme za provozu, aniž bychom nějak omezovali výrobu v objektech.
 

Vybrané zakázky:

Lom cementárny Mokrá

1994 sanace a rekonstrukce násypek
PEEM s.r.o.

Cementárna Mokrá

1995 základy pro dopravu pneu
PEEM s.r.o.

Cementárna Mokrá

1997-98 sanace tunelu pro dopravu slínku a založení dopravního mostu
Českomoravský cement a.s.

Cementárna Mokrá

1998 úprava vstupu do tunelu pro dopravu slínku
Českomoravský cement a.s.

Cementárna Mokrá

1999 úpravy v objektu mlýnice
Českomoravský cement a.s.

Cementárna v Prachovicích

2000 sanace základu ventilátoru
CEVA Prachovice a.s.

Cementárna Mokrá

2000 založení ventilátorů chladiče
Českomoravský cement a.s.

Hala Kovolitu Modřice

2000 zvýšení únosnosti konzol jeřábové dráhy
PEEM s.r.o.

Cementárna Mokrá

2001 dávkování sádrovců do surovinových mlýnů
Českomoravský cement a.s.

Cementárna Mokrá

2001 ŽB příčka v surovinové hale
Českomoravský cement a.s.

Hala Kovolitu Modřice

2001 Úpravy pro osazení strojů
PEEM s.r.o.

Cementárna v Prachovicích

2002 sepnutí kruhového sila
PEEM s.r.o.

Hala Sokolovské uhelné ve Vřesové

2003 zvýšení únosnosti konzol jeřábové dráhy
PEEM s.r.o.

Cementárna Mokrá

2003 zesílení základů pod filtrem Lurgi
Českomoravský cement a.s.

Cementárna v Prachovicích

2003 zajištění otvoru v komíně
PEEM s.r.o.

Hala Siemensu v Drásově

2003 zvýšení únosnosti konzol jeřábové dráhy a průvlaků
PEEM s.r.o.

Cementárna Mokrá

2003-2004 vestavba dělící stěny v surovinové hale
Českomoravský cement a.s.

Hala Siemensu v Drásově

2004 zvýšení únosnosti konzol jeřábové dráhy a sloupů
PEEM s.r.o.


< ZPĚT