Podzemní stavby

 

Část našich kmenových pracovníků jsou horníci a tuneláři, dříve zaměstnaní v s.p. Rosické uhelné doly. Také technici naší firmy tam byli dříve zaměstnáni. Zkušenosti těchto pracovníků využíváme při pracích báňského charakteru. Specializujeme se na drobnější stavby jako jsou rekonstrukce a výstavba sklepů nebo štoly pro přípojky inženýrských sítí.
 

Vybrané zakázky:

velkokapacitní vinný sklep v Brně, průzkum a sanace historického podzemí v Brně, bloky 1, 7, 8, 9, 11, 19, 24, 33, 42, 89, oprava sklepů Biskupská, Římské nám., Orlí, Josefská, Dominikánská, instalační štola nám.Svobody 8, štoly na přípojky Dominikánská, Husova, propojovací štola v Moravské galerii, zesilování základů v podzemí – Starobrněnská, atd.

 

sklepy Brno, Biskupská 9–15

.
(vyzdění kleneb)
.

šachtice na ul. Masarykova, Brno

.
(sanace podzemí)
.


< ZPĚT